Big Data และเทคโนโลยี Hadoop กับการพัฒนาองค์กรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

แนะนำ Big Data

Big Data เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เริ่มมีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งถ้าเราดูจาก Google Trends ก็จะเห็นได้ว่าทั่วโลกก็เริ่มให้ความสนใจในการค้นคำว่า  Big Data ตีคู่มากับคำว่า  Cloud Computing  แล้ว ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าข้อมูลในโลกของอินเตอร์เน็ตเรื่มมีเยอะขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลจาก Social Network ที่ผู้คนต่างเข้ามาอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา นอกจากนี้ราคาของ Storage ก็ถูกลงทำให้คนเริ่มที่จะเก็บข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทาง EMC/IDC ได้ทำตาดการณ์ว่าในปี 2015 จะมีข้อมูลดิจิตอลรวมกันประมาณ 7,910 ExaBytes

Image อ่านเพิ่มเติม

Advertisements