กสทช. จี้ค่ายมือถือลดค่าบริการ 3G ลง 15%, ทุกค่ายรับปากเดือนหน้ารู้เรื่อง

NBTCตามที่ กสทช. ได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบราคาการให้บริการ 3G นั้น สัปดาห์ก่อนคณะทำงานได้เชิญตัวแทนค่ายมือถือผู้ได้สิทธิให้บริการเครือข่าย 3G ทั้ง 3 รายเข้าหารือเรื่องการลดราคาค่าบริการ 3G ลง 15% ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 3 รายก็ได้ชี้แจงแผนการปรับลดราคา โดยจะเริ่มรายแรก 21 พฤษภาคม และจะปรับราคาได้หมดทุกรายในเดือนมิถุนายนนี้

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค ในเครือเอไอเอส จะเริ่มปรับราคาการให้บริการ 3G ทุกรายการ โดยจะเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ส่วนลำดับถัดมา คือ บริษัท เรียลฟิวเจอร์ ในเครือทรูมูฟ จะเริ่มปรับอัตราค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และท้ายที่สุดคือ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค ในเครือดีแทค ซึ่งระบุว่าในปัจจุบันยังมิได้เปิดให้บริการ 3G ในช่วงคลื่น 2.1GHz จึงยังไม่สามารถระบุวันที่จะปรับราคาได้แน่ชัด แต่คาดว่าจะเปิดให้บริการดังกล่าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งถึงตอนนั้นทางบริษัทจะปรับราคาลดลงเช่นกัน

ทั้งนี้การลดค่าบริการ 3G ของผู้ประกอบการทั้ง 3 รายนั้น จะครอบคลุมทั้งแพ็คเกจการให้บริการทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ (กล่าวคือทั้งแพ็คเกจที่มีมาก่อน 3G บนคลื่น 2.1Ghz และแพ็คเกจใหม่แต่นี้ไปด้วย) โดย กสชท. จะติดตามผลต่อไปว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการลดราคาตามที่ได้แจ้งไว้จริงหรือไม่

นอกจากนี้ยังมีการแถลงข่าวจาก กสทช. ในประเด็นอื่นๆ ดังนี้

  • กสทช. กำลังจะพิจารณาร่างข้อกำหนดใหม่ เรื่องบริการย้ายค่ายมือถือโดยคงเลขหมายเดิม ซึ่งหากมีการผ่านร่างดังกล่าว จะทำให้ค่าธรรมเนียมในการย้ายค่ายโดยคงเลขหมายเดิมไว้ ลดลงจาก 99 บาทต่อครั้ง เหลือ 39 บาทต่อครั้ง (เป็นเวลา 2 เดือน) และจะลดอีกในภายหลังเหลือ 29 บาทต่อครั้งในที่สุด
  • กสทช. ได้กำหนดให้ค่ายมือถือทุกรายเพิ่มการบริการย้ายค่ายคงเลขหมายจากเดิมที่ดำเนินการได้เพียง 4 หมื่นเลขหมายต่อวัน ให้เพิ่มเป็น 3 แสนเลขหมายต่อวัน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานยิ่งขึ้น
  • กสทช. ระบุเงื่อนไขการโอนย้ายเลขหมายผู้ใช้โทรศัพท์ระบบเติมเงิน ไปใช้บริการ 3G ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ข้อมูลบัตรประชาชนทุกครั้ง เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
  • กสทช. ฝากถึงผู้ใช้โทรศัพท์ระบบเติมเงินที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ระบบ 3G จะไม่สามารถโอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีผู้ใช้งานไปใช้บนระบบ 3G ได้ จึงควรใช้บริการตามยอดเงินดังกล่าวให้หมด หรือโอนให้บุคคลอื่น เพื่อไม่ให้เสียสิทธิการใช้บริการตามยอดเงินคงเหลือส่วนนั้น
  • ผู้ใช้บริการที่เกิดปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการรับบริการ 3G ทั้งในขั้นตอนการเปลี่ยนย้ายระบบ, ทั้งเรื่องอัตราค่าบริการ เป็นต้น สามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กสทช. 1200

ที่มา – ผู้จัดการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s