ตรวจจับการลอกผลงานคนอื่นด้วย Anti-Kobpae

แม้อินเตอร์เน็ตจะมี ข่าวสารต่างๆและมีแหล่งความรู้มากมาย แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบอยู่ดี เพราะด้วยยุคความทันสมัยของเทคโนโลยีที่หาได้บนอินเตอร์เน็ต แทนที่จะสร้างเนื้อหาความรู้ด้วยตนเอง กลับกลายเป็นการแอบลอกจากหน้าเว็บไซต์แล้วมาแปะบนโปรแกรมพิมพ์งานโดยเจ้าของผลงานไม่รู้และไม่ได้รับการอ้างอิงถึงกันอยู่บ่อยๆ  ตอนนี้มีเว็บไซต์ “Anti-Kobpae” ผลงานนักวิจัยจากหน่วยงาน HLT  มาคอยช่วยตรวจสอบเอกสาร หรือบทความต่างๆว่า แอบลอกจากที่ไหนบ้าง?

Anti-Kobpae คือ เว็บไซต์ตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยนำเอกสารที่ต้องการตรวจสอบนี้มาเปรียบเทียบกับในคลังข้อมูล และทางออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต โดยระบบนี้จะใช้เทคนิค Sliding Window เพื่อช่วยแก้ปัญหาในกรณี นักคัดลอกจะหาวิธีหลบหลีกการตรวจสอบด้วยการเพิ่มหรือลบคำบางส่วนในเนื้อหา สลับประโยคต่างๆ ระบบก็ยังสามารถตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ของระบบนี้ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ วิทยานิพนธ์ และงานเขียนอื่นๆของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่ผู้สร้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานอย่างถูกต้อง

โครงสร้างสถาปัตยกรรม ของระบบ

การทำงานของระบบจะเริ่มจากผู้ใช้อัพโหลดเอกสารหรือข้อความที่ต้องการตรวจสอบ หลังจากนั้นระบบจะแปลงเอกสารจากประเภทไฟล์ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ ทำความสะอาดข้อความและแบ่งคำ หลังจากนั้นจะนำข้อความเหล่านี้แบ่งออกเป็นส่วนๆ (Chunk) และนำแต่ละส่วนไปสืบค้นจากโครงการ NSC และ Google เมื่อได้โครงการหรือ URLs ที่คาดว่ามีความคล้ายแล้ว ก็จะทำการคำนวณเปรียบเทียบหาความคล้ายกันระหว่างเอกสารและคืนเปอร์เซ็นความคล้ายกันให้กับผู้ใช้

วิธีการใช้งาน Anti-Kobpae

วิธีตรวจสอบเอกสารจากการคัดลอกข้อความ มาวางในเว็บไซต์ตามรูปนี้

วิธีตรวจสอบเอกสาร โดยแนบไฟล์งานเอกสาร

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.anti-kobpae.in.th แล้วเลือกว่าจะตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งไหน เช่น จากเว็บไซต์ หรือวิทยานิพนธ์   จากนั้นใส่ข้อความโดยพิมพ์หรือคัดลอกข้อความที่ต้องการตรวจสอบลงในกล่องข้อความ ( รับได้สูงสุดไม่เกิน 5000 ข้อความ ) หรือจะเลือกที่แท็บ “ไฟล์เอกสาร” เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลภายในไฟล์พวกไฟล์ Microsoft Word หรือ Open Office Writer  ได้ โดยเพียงกดปุ่ม Browse เลือกไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ   หากพิมพ์ข้อความ หรือ เลือกไฟล์ได้แล้ว ก็กดปุ่ม “ตรวจสอบ”

ถ้าเลือกตรวจสอบจากเว็บไซต์ ระบบจะทำการวิเคราะห์ และแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ว่าข้อความหรือไฟล์ดังกล่าวไปลอกใครมาหรือไม่!! โดยจะแสดง URL ของเว็บไซต์ พร้อมทั้งคะแนนการจัดอันดับของแต่ละเว็บไซ์ตที่พบจากมากไปหาน้อย

ถ้าเลือกตรวจสอบจากวิทยานิพนธ์  ระบบจะแสดงชื่อวิทยานิพนธ์ พร้อมคะแนนการจัดอันดับความคล้ายของเอกสารวิทยานิพนธ์ด้วยเช่นกัน ถ้าต้องการดูรายละเอียดของเอกสารที่พบ ก็กดที่ชื่อวิทยานิพนธ์ ระบบจะแสดงเนื้อหาทั้งหมด โดยแสดงแถบสีข้อความที่มีความคล้ายกันด้วยสีแดงและทำแถบสีเทาสำหรับข้อความต้นฉบับ ให้เห็นกันจะจะ!

แต่ถ้าหาแล้วหาอีกก็ยังไม่พบต้นฉบับที่ไปลอกมา ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยว่า ไม่พบโครงการที่คล้ายกัน หรือไม่พบวิทยานิพนธ์ที่คล้ายกัน ก็สบายใจได้ว่าไม่ได้ลอกใครมาจริงๆ

ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร Anti-Kobpae นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจซอฟต์แวร์   วงการสื่อสารมวลชน บล็อกเกอร์ และวงการศึกษา ในการไปใช้อ้างอิงแหล่งที่มา และตรวจสอบว่ามีใครเอาบทความ ข่าว หรือวิทยานิพนธ์ ส่วนไหน ไปเผยแพร่ต่อบ้าง?  ดังนั้นใครที่ชอบคัดลอกแล้วแปะบ่อยๆ โดยไม่อ้างอิงที่มาละก็ ระวังให้ดี อาจถูกโดนฟ้อง หรือจับได้ โดนปรับสอบตกก็เป็นได้!

หนึ่งในทีมพัฒนาเว็บตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร Anti-kobpae

หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับ Anti-Kobpae ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ www.anti-kobpae.in.th ผลงานโดย ทีมนักวิจัยจาก หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยและภาษา (HLT)   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ติดต่อที่ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ โทร 02-564-6900 ต่อ 2240

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  ทีมพัฒนา Anti-Kobpae หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยและภาษา (HLT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s