Active Board กระดานอัจฉริยะ

File:Interactive whiteboard at CeBIT 2007.jpg

กระดานอัจฉริยะ (Activboard)

      เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่งที่มีความทันสมัยอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ แล้วทั้งอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนและเมื่อสัมผัสที่ หน้าจอ ก็จะสามารถออกคำสั่งตามที่ต้องการได้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง แต่มี ความละเอียดและการใช้ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งห้องเรียน และให้ นักเรียนหลายคนเข้ามามีส่วนร่วม   ปัจจุบัน โรงเรียนได้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ที่ห้องคณิตศาสตร์ ซึ่งกลุ่มสาระอื่น  ๆ มีโอกาสหมุนเวียนไปใช้ได้

กระดานอัจฉริยะ (Activboard)

การเรียนการสอนในห้องเรียนทั่ว ๆ ไป มีครูและนักเรียนเป็นตัวหลัก มีสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเป็นตัวช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสื่ออุปกรณ์มีหลายอย่าง ตั้งแต่ชนิดธรรมดา คือ กระดานดำ ชอล์ก (หรือกระดานไวท์บอร์ด ปากกาไวท์บอร์ด) เครื่องเสียง เครื่องฉาย กระทั่งใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นโปรเจคเตอร์อย่างที่เราใช้อยู่ แต่การพัฒนาเทคโนโลยียังไม่หยุดแค่นี้ ยังมีการคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเรื่อย ๆ ซึ่งสิ่งที่จะนำเสนอนี้เป็นสื่อการสอนแห่งอนาคตสำหรับระบบห้องเรียนอัจฉริยะ นั่นคือ Activboard หรือกระดานอัจฉริยะ

แอคทีฟบอร์ด เป็นนวัตกรรมของไวท์บอร์ดในห้องเรียนที่ใช้เทคโนโลยีอีเล็คโทรแมกเนติก พื้นผิวของบอร์ดสร้างจากเมลามีนแข็ง เคลือบด้วยฟิล์มชนิดพิเศษที่กระจายแสงได้ดี ลดแสงสะท้อนและไม่เกิดจุดรวมแสงบนบอร์ด ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริง สามารถทนทานต่อแรงขูดขีดและแรงกระแทกจากนักเรียน คุณสมบัติของแอคทีฟบอร์ดคือการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ผ่านบอร์ด  การใช้งานจะเป็นการนำเอาแอคทีฟบอร์ดและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน ทำให้ภาพจากคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้นบนบอร์ด แต่สิ่งที่แตกต่างจากบอร์ดทั่ว ๆ ไป คือ เราสามารถควบคุมการเรียนการสอนผ่านบอร์ดได้ โดยอาศัย Activpen หรือปากกาที่ออกแบบสำหรับ Activboard โดยเฉพาะ เป็นปากกาที่ใช้งานได้เหมือนเมาส์ทุกประการ โดยสามารถใช้คลิกเลือกคำสั่ง คลิกลาก หรือคลิกขวาบนปากกา เพื่อทำงานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏบนแอคทีฟบอร์ดได้ หรือใช้เขียนได้อย่างอิสระจากการขีดเขียนปากกาลงบนพื้นผิวของแอคทีฟบอร์ดได้โดยตรงนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น

Activwand หรือไม้คทา ขนาดยาว 54 เซนติเมตร ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนตัวน้อยที่ใช้ปากกา  Activpen เอื้อมไม่ถึงด้านบนของแอคทีฟบอร์ด ใช้งานได้เหมือนปากกาและเมาส์

Activote ระบบตอบรับจากนักเรียน เป็นอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless) ที่มีรูปร่างเหมือนไข่ ออกแบบจากนิ้วหัวแม่มือของนักเรียนจริง ๆ ทำให้จับและกดลงคะแนนเสียงได้อย่างเหมาะมือ

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการประเมินผลในห้องเรียน เช่นการทดสอบในแต่ละรายวิชา การโหวตความคิดเห็นหรือการตรวจทานความเข้าใจ โดยให้ผลการตอบสนองทันทีภายในห้องเรียน นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลลัพธ์การโหวตในรูปแบบของกราฟ และการวิเคราะห์ทางสถิติ ดูรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนได้ เก็บบันทึกข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลได้

นอกจากอุปกรณ์ก็มีซอฟแวร์พิเศษที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนที่ช่วยให้ครูสามารถสร้างบทเรียนในรายวิชาที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ

จะเห็นว่าปัจจุบันการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู และกระตุ้นความสนใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียน จัดเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งโรงเรียนใดจะนำไปใช้ก็เป็นเรื่องดี แต่สนนราคาก็แพงพอสมควร ผู้ใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก www.hollywood.co.th

กระดานอัจฉริยะ 

กระดานอัจฉริยะนั้นเปรียบเสมือนจอรับภาพขนาดใหญ่ซึ่งสามารถที่จะสัมผัสได้โดยตรงที่ตัวกระดานอัจฉริยะได้เลยนั้น การทำงานจะคล้ายๆกับโทรศัพท์ระบบสัมผัส (I-phone) ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ากระดานอัจฉริยะนั้นได้มีการนำเข้ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายแล้ว ซึ่งก็จะมีหลายยี่ห้อหลายเทคโนโลยี การทำงานของกระดานอัจฉริยะ ประกอบไปด้วย 3 สิ่งคือ

1. กระดานอัจฉริยะ

2. โปรเจคเตอร์

3. คอมพิวเตอร์

กระดานระบบอินฟาเรด

กระดานอัจฉริยะนั้นจะทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ ปากกา นิ้วมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ไปสัมผัสไปที่กระดานอัจฉริยะซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน คือไม่ต้องเดินไปที่คอมพิวเตอร์ ในการที่จะเลื่อนเมาส์เพื่อคลิก หรือพิมพ์ ส่วนใหญ่กระดานอัจฉริยะนั้นจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 คือในส่วนของหน้าจอระบบปฏิบัติการ ชนิดต่างๆในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเป็นระบบปฏิบัติการวินโดส์ ซึ่งในการทำงานของกระดานจะสามารถสัมผัสไปที่ตัวกระดานได้เลยโดยใช้นิ้วมือ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ วิธีการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละยี่ห้อ

ส่วนที่ 2 คือในส่วนของหน้าจอไวท์บอร์ดในส่วนนี้จะเปรียบเหมือนกระดานดำ หรือกระดานไวท์บอร์ดต่อกันต่างกันตรงที่ กระดานดำ หรือกระดานไวท์บอร์ดนั้นจะต้องใช้บอร์ด หรือปากกาเมจิกใช้ในการเขียน และไม่สามารถที่จะบันทึกสิ่งที่เขียนเอาไว้ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ได้ ตรงจุดนี้เองซึ่งเป็นข้อดีของกระดานอัจฉริยะ เพราะว่าสามารถที่จะใช้นิ้ว หรือปากกาในการเขียนได้แล้ว ยังสามารถที่จะบันทึกทุกสิ่งที่เราเขียนลงๆปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ได้เลย นอกจากนั้นกระดานอัจฉริยะบางยี่ห้อยังสามารถที่จะแปลงตัวเขียนให้เป็นตัวพิพม์ได้ทันที และยังสามารถที่จะบันทึกเสียงได้อีกด้วยแล้วก็สามารถเรียกขึ้นมาใช้งานใหม่ได้ทันที และยังสามารถใช้ในการประชุมระหว่างตึก หรือการเรียนการสอนระหว่างตึกได้อีกด้วย

เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ

1. เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบอิเล็กโตรแม็กนิติก

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นสามารถที่จะเดินทาง่านอากาศ หรือฉนวนต่างๆได้โดยหลักการทำงานของมัน คือ ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านมาหาตัวรับซึ่งตัวรับเรียกว่า Coil coating เมื่อนำปากกาเข้าไปใกล้ Coil coating เจ้าตัวขดลวดนี้จะรับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากปากกา แล้วนำไปทำการคำนวณจุดสิ่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์

ข้อดี

1. ให้การสัมผัสมีความแม่นยำ

2. ตอบสนองได้รวดเร็ว

3. เหมาะสำหรับคนที่เขียนกระดานแล้วมือต้องติดกับกระดานดังรูป

ข้อด้อย

1. เขียนใช้ปากกาเฉพาะในการสัมผัส หรือเขียนกับกระดานเท่านั้น ไม่สามารถใช้วัสดุอื่นในการสัมผัสหรือเขียนแทนปากกาเฉพาะได้ ถ้าหายต้องซื้อใหม่อย่างเดียว

2. ปากกาเฉพาะมีอายุการใช้งาน ถ้าใช้งานนานๆต้องมีการเปลี่ยนปากกา

3. ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงโดยตรงกับตัวกระดาน

2. เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบอินฟราเรด

                เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นอินฟราเรด ในการรับจุดตัดโดยจะมีตัวส่งคลื่นอินฟราเรด และตัวรับคลื่นอินฟราเรดทั้ง 4 ด้านของตัวกระดานอัจฉริยะ ส่งสัญญาณในแนวตั้ง และแนวนอนตัดกันเป็นจุด เมื่อมีวัตถุเข้าไปสัมผัสผ่านคลื่นอินฟราเรด ก็จะทำให้เกิดจุดอับสัญญาณขึ้นทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจุดที่คุณสัมผัสคือจุดไหน

ข้อดี

1. มีความเที่ยงตรงและความแม่นยำสูง

2. มีการตอบสนองรวดเร็ว

3. ไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาเฉพาะในการสัมผัสหรือเขียนเพราะสามารถที่จะใช้นิ้วมือ หรือสิ่งต่างๆในการสัมผัสหรือเขียนบนกระดานได้

4. ตัวกระดานสามารถรับแรงกระแทกได้ในระดับดี หรือกระดานทะลุก็สามารถเขียนหรือใช้งานต่อได้

5. ดูแลรักษาง่าย

6. ไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟโดยตรงกับตัวกระดาน เพราะตัวกระดานจะใช้เพียงแค่สาย USB ในการเชื่อมต่อ

 ข้อด้อย

1. เขียนด้วยปากกาไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากเวลาเขียนต้องยกมือไม่ให้ติดกับตัวกระดานเนื่องจากว่าระบบอินฟราเรดจะอ่านค่าเป็นอย่างอื่นไป แต่ถ้าถนัดแบบไม่ต้องให้มือไปสัมผัสกับตัวกระดานข้อนี้ก็อาจไม่ใช่ข้อด้อย

3. เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะแบบดีวีทีที (DVTT)

                ประกอบด้วยที่ส่งสัญญาณอินฟราเรด และอุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณอะนาล็อคและสัญณาณอะนาล็อคก็จะแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลอีกทีในที่นี้เรียกว่า (CCD = Change Couple Device Memory) ซึ่งส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ด้านบนของตัวกระดาน และจะมีฟิลม์ติดอยู่ที่ขอบของกระดานอัจฉริยะทั้งสมด้าน ซึ่งการทำงานของกระดานอัจฉริยะแบบ DVTT นั้นจะส่งค่าของคลื่นอินฟราเรด ไปที่ขอบของกระดานและถ้าไม่มีสิ่งใดมาขวางคลื่นอินฟราเรดเจ้าตัว CCD นั้นก็ได้รับสัญญาณที่ปกติแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาขวางคลื่นที่อินฟราเรดแล้วนั้น เจ้าตัวที่เรียกว่า CCD ที่อยู่ทั้ง 2 มุมของกระดานอัจฉริยะนั้นก็จะเริ่มทำงานและส่งสัญญาณไปที่ตัวคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวนและค้นหาตำแหน่งของจุดอับของสัญญาณต่อไป

ข้อดี

1. กำหนดจุดได้แม่นยำและเที่ยงตรง

2. ตอบสนองได้เร็ว

3. สามารถสัมผัสที่กระดานได้มากกว่า  1 จุดและสามารถสัมผัสได้พร้อมกันหลายๆตำแหน่ง

4. ไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาเฉพาะ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้ในการสัมผัส

5. ตัวกระดานทาทานต่อแรงกระแทก

ข้อด้อย

1. มีราคาที่สูงอยู่ในปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s